Ρωσία: Πρωτοποριακά προγράμματα εκμάθησης γλωσσών και νέων τεχνολογιών

Ρωσία: Πρωτοποριακά προγράμματα εκμάθησης γλωσσών και νέων τεχνολογιών

Σε συνεργασία με

Το πρόγραμμα Κβατόριουμ βοηθά μαθητές 11-12 ετών να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και τις τεχνικές επιστήμες, ενώ μαθητές νηπιαγωγείου εξοικειώνονται με 2-3 ξένες γλώσσες μέσα από παιχνίδια ρόλων

Τα τελευταία μας βίντεο