Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση
Μεγάλη αύξηση των ξένων φοιτητών στα ρωσικά πανεπιστήμια
Οι ευκαιρίες που προσφέρουν τα πανεπιστήμια της Μόσχας αλλά και της υπόλοιπης χώρας
Διαβάστε όλο το άρθρο

περισσότερα από Ειδήσεις