Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

GITIS & Ακαδημία Μπαλέτου Βαγκάνοβα: Σπουδάζοντας χορό και θέατρο στη Ρωσία
Η Ρωσία έχει μεγάλη θεατρική και χορευτική παράδοση, με αποτέλεσμα πολλοί νέοι από το εξωτερικό να σπουδάζουν στις σχολές της