Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Η τραυματική εγκεφαλική βλάβη και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτήν
Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρότζεκτ Center-TBI μελετά χιλιάδες περιπτώσεις ατόμων από 19 χώρες που έχουν τραυματική εγκεφαλική βλάβη και αναζητά τρόπους καλύτερης και πιο αποτελεσματικής θεραπείας