Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Στην ατζέντα της διοργάνωσης ήταν η ενεργειακή ασφάλεια, η ψηφιακή επανάσταση, η δημόσια υγεία, η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και της γυναικείας ηγεσίας