Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Μετά το Σχέδιο Γιούνκερ, έρχεται το 2021, το InvestEU το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των επενδύσεων και στην ενοποίηση των επενδυτικών εργαλείων