Αποστολή στο Τουρκμενιστάν: 1ο Οικονομικό Φόρουμ των χωρών της Κασπίας Θάλασσας

Αποστολή στο Τουρκμενιστάν: 1ο Οικονομικό Φόρουμ των χωρών της Κασπίας Θάλασσας

Σε συνεργασία με

Οι πέντε χώρες θέλουν να εμβαθύνουν την συνεργασία στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και του τουρισμού

Τα τελευταία μας βίντεο