Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Γυναίκες και αλιεία: Εμπόδια και προοπτικές σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο
Μισθολογικό χάσμα, περιορισμένες εργασιακές ευκαιρίες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην γαλάζια οικονομία
    Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.