Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και την ανθρώπινη υγεία

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και την ανθρώπινη υγεία

Σε συνεργασία με The European Commission

Οι στρατηγικές πρόληψης και προσαρμογής που θέτει σε εφαρμογή η Ε.Ε.

Τα τελευταία μας βίντεο