Βίντεο

Οι μακροχρόνιες συνέπειες της πανδημίας στο κλίμα