Το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο της σχολής ξενοδοχειακών σπουδών EHL Λοζάνης

Το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο της σχολής ξενοδοχειακών σπουδών EHL Λοζάνης

Σε συνεργασία με

Εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού στον κλάδο της φιλοξενίας αλλά και διευθυντών για άλλους επαγγελματικούς κλάδους. Θα ανακαλύψουμε το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο της πιο παλιάς σχολής ξενοδοχειακών σπουδών στον κόσμο

Τα τελευταία μας βίντεο