Πίζα: Ο δήμος επιβραβεύει τους κατοίκους που χρησιμοποιούν βιώσιμους τρόπους μεταφοράς

Πίζα: Ο δήμος επιβραβεύει τους κατοίκους που χρησιμοποιούν βιώσιμους τρόπους μεταφοράς

Σε συνεργασία με The European Commission

Τι είναι η εφαρμογή GoodGo και πώς έχει αλλάξει τη ζωή των κατοίκων της Πίζας

Τα τελευταία μας βίντεο