Κλιματική κρίση: Κι όμως, μπορεί να προβλεφθεί ο κίνδυνος σοβαρών πλημμυρών

Βίντεο. Κλιματική κρίση: Κι όμως, μπορεί να προβλεφθεί ο κίνδυνος σοβαρών πλημμυρών

Σε συνεργασία με The European Commission

Κροατική εταιρεία ανέπτυξε πλατφόσμα που αξιοποιεί δεδομένα που οδηγούν σε καλύτερη διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων

Τα τελευταία μας βίντεο