Επιχειρήσεις και καινοτομία: Προώθηση φρέσκων ιδεών και προγραμμάτων από το Corallia

Επιχειρήσεις και καινοτομία: Προώθηση φρέσκων ιδεών και προγραμμάτων από το Corallia

Σε συνεργασία με The European Commission

Ο οργανισμός βοηθά στην ανάπτυξη τοπικών και νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Τα τελευταία μας βίντεο