«Δρόμος της Αφρικανικής Ενότητας»: Σύνδεση έξι αφρικανικών χωρών με πολλαπλά οφέλη

«Δρόμος της Αφρικανικής Ενότητας»: Σύνδεση έξι αφρικανικών χωρών με πολλαπλά οφέλη

Σε συνεργασία με

Εκτός από τον οδικό άξονα, ένα τεράστιο δίκτυο οπτικών ινών παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες

Τα τελευταία μας βίντεο