Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη μακροχρόνια φροντίδα και οι μεγάλες ανάγκες της Γηραιάς Ηπείρου

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη μακροχρόνια φροντίδα και οι μεγάλες ανάγκες της Γηραιάς Ηπείρου

Σε συνεργασία με The European Commission

Η ζήτηση για φροντίδα στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί, καθώς αυξάνεται η μέση ηλικία του πληθυσμού. Υπάρχουν ήδη 6 εκατομμύρια άνθρωποι που εργάζονται στον κλάδο. Θα χρειαστούμε 1,6 εκατομμύρια εργαζόμενους επιπλέον στον τομέα της φροντίδας μέχρι το 2050.

Τα τελευταία μας βίντεο