Πόσο αποτελεσματικός είναι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Το παράδειγμα της Πορτογαλίας

Βίντεο. Πόσο αποτελεσματικός είναι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Το παράδειγμα της Πορτογαλίας

Σε συνεργασία με The European Commission

Στόχος του ΜΑΑ είναι να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις του μέλλοντος

Περισσότερα από Real Economy

Τα τελευταία μας βίντεο