Στην ζώνη του ευρώ και η Λιθουανία

Στην ζώνη του ευρώ και η Λιθουανία

Και επισήμως εντάχθηκε η Λιθουανία στη ζώνη του ευρώ. Πρόκειται για το 19ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποχωρίζεται το εθνικό της νόμισμα, το λίτας και ξεκινάει τις συναλλαγές με το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.

Και επισήμως εντάχθηκε η Λιθουανία στη ζώνη του ευρώ. Πρόκειται για το 19ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποχωρίζεται το εθνικό της νόμισμα, το λίτας και ξεκινάει τις συναλλαγές με το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.

Τα τελευταία μας βίντεο