Η ΕΚΤ ετοιμάζει «κοινή αγορά» για τα «κόκκινα» δάνεια

Η ΕΚΤ ετοιμάζει «κοινή αγορά» για τα «κόκκινα» δάνεια
Από Συμέλα Τουχτίδου

Ο Μ. Ντράγκι επανέλαβε την ανάγκη άμεσης επίλυσης του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων

Μία «ενιαία αγορά» μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) θέλει να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Θα χρειαστούν προσπάθειες για την ανάπτυξη μίας βιομηχανίας εξυπηρέτησης ΜΕΔ

Μ. Ντράγκι Πρόεδρος ΕΚΤ

Το σχέδιο κατευθύνσεων, που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση, παρέχει συστάσεις προς τις τράπεζες και καθορίζει τις βέλτιστες πρακτικές, με τις οποίες η ΕΚΤ στο μέλλον θα κρίνει την αποτελεσματικότητα διαχείρισης σε κάθε κράτος – μέλος.

Ο Μ. Ντράγκι είπε στο ευρωκοινοβούλιο:

«Όπου τα ΜΕΔ βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, είναι βασικό να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ταχύτερη λύση στα “κόκκινα” δάνεια… Θέλοντας να δημιουργήσουμε αγορές μη εξυπηρετούμενου χρέους με ικανοποιητική ρευστότητα, θα χρειαστούν προσπάθειες για την ανάπτυξη μίας βιομηχανίας εξυπηρέτησης ΜΕΔ, για τη βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης σε πληροφορίες και για την αφαίρεση φορολογικών και νομικών εμποδίων στην αναδιάρθρωση του χρέους.»

Η Ευρωζώνη της επιτυχίας

Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν, τη Δευτέρα, με τον επικεφαλής της ΕΚΤ για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, τις γεωγραφικές ανισότητες και την έλλειψη επενδύσεων.

Σύμφωνα με το Μάριο Ντράγκι, η Ευρωζώνη είναι ένας ιδανικός τόπος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Η ανάκαμψη συνεχίζεται, η οικονομία αντιστέκεται στις διεθνείς προκλήσεις, η ανεργία μειώνεται, επιχειρήσεις και νοικοκυριά δανείζονται με πιο ευνοϊκούς όρους, οι τράπεζες είναι ισχυρές.

«Η ανεργία στην Ευρωζώνη μειώνεται σταθερά. Από το 2013, όταν βρισκόταν στο χειρότερο σημείο, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η εσωτερική ζήτηση έχει ισχυροποιηθεί και η πραγματική ανάπτυξη του ΑΕΠ καταγράφει θετικό πρόσημο για 14 συνεχή τρίμηνα.»

Από τους πολιτικούς ο Μάριο Ντράγκι ζήτησε μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα, το πτωχευτικό δίκαιο και τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων.»

«Η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πρέπει να επιταχυνθεί σημαντικά. Αυτό αφορά, κυρίως, μέτρα που αυξάνουν την παραγωγικότητα και βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.»

Σχετικές ειδήσεις