Μέτρα για τη βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Μέτρα για τη βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Από Euronews

Τι προτείνει η Κομισιόν για τη διευκόλυνση και τον εξορθολογισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ευκολότερες αγοραπωλησίες μέσω διαδικτύου επαγγέλλεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη δέσμη μέτρων που εισηγήθηκε σχετικά με τη βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος ως προς τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Το πακέτο προτάσεων περιλαμβάνει τη δημιουργία πύλης που θα λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέποντας την ηλεκτρονική καταβολή του ΦΠΑ, μέτρο που εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε μείωση των εξόδων για τη συμμόρφωση σε θέματα ΦΠΑ και άρα εξοικονομήσεις της τάξης των 2,3 δισ. ευρώ ετησίως για τις επιχειρήσεις.

Πιο αναλυτικά, η πρόταση της Επιτροπής κάνει λόγο για μια τριμηνιαία δήλωση του οφειλόμενου ΦΠΑ για το σύνολο της ΕΕ μέσω της εν λόγω πύλης. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στην περίπτωση των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων, καθώς το 2015 εισπράχθηκε μέσω του συστήματος ΦΠΑ ύψους 3 δισ. ευρώ! Αυτό που ισχύει γενικά τώρα είναι η καταβολή του ΦΠΑ να θέτει προσκόμματα στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, αφού κάθε επιχείρηση καταβάλει περίπου 8.000 ευρώ για κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ στο οποίο κάνει πωλήσεις. Μέσω του νέου συστήματος, πέραν των καθαυτών εξοικονομήσεων, θα επιτευχθεί μείωση κατά 95% του διοικητικού φόρτου, με την αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ για τα κράτη-μέλη να αυξάνεται μέχρι και στα επτά δισεκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, ορίζεται πως ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στο κράτος-μέλος του τελικού καταναλωτή, ώστε τα φορολογικά έσδοα να μοιράζονται δικαιότερα μεταξύ των χωρών.


Ειδικά όσον αφορά στα e-books και τις διαδικτυακές εφημερίδες, τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν το ίδιο ποσοστό ΦΠΑ με τα έντυπα ισοδύναμά τους, μέτρο που καταργεί τις διατάξεις, οι οποίες απέκλειαν τις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις από τη φορολογική ευνοϊκή μεταχείριση των παραδοσιακών έντυπων δημοσιεύσεων.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις υιοθετούν αποτελούν συνέχεια των δεσμεύσεων της Κομισιόν με τη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά (DSM – Digital Single Market) για την Ευρώπη και το Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ, με στόχο μια ενιαία αγορά της ΕΕ για τον ΦΠΑ.

Τα μέτρα θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη ώστε να ανακόψουν τις απώλειες ΦΠΑ μέσω των διαδικτυακών αγορών, οι οποίες σήμερα υπολογίζονται σε πέντε δισεκατομμύρια ευρώ ανά έτος και μέχρι το 2020 αναμένεται να ανέλθουν στα επτά δισ. ευρώ.

Σχετικές ειδήσεις