Στο στόχαστρο της Κομισιόν, Ελλάδα και Ιταλία για τη νομοθεσία περί vouchers αερογραμμών

Στο στόχαστρο της Κομισιόν, Ελλάδα και Ιταλία για  τη νομοθεσία περί vouchers αερογραμμών
Πνευματικά Δικαιώματα Thanassis Stavrakis/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Πνευματικά Δικαιώματα Thanassis Stavrakis/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Από euronews with ΚΥΠΕ
Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια
Κοινοποιήστε το άρθροClose Button

Ελλάδα και Ιταλία παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ που προστατεύουν τα δικαιώματα των επιβατών σε σχέση με τη επιστροφή χρημάτων επιβατών από πτήσεις που έχουν ακυρωθεί.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Η Koμισιόν ξεκίνησε διαδικασίες επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα και την Ιταλία για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ που προστατεύουν τα δικαιώματα των επιβατών σε σχέση με τη επιστροφή χρημάτων επιβατών από πτήσεις που έχουν ακυρωθεί.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία έχουν λάβει μέτρα που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004) και για τα πλωτά ταξίδια (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010).

Επιπλέον, η Ιταλία έχει λάβει μέτρα που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για τα ταξίδια με λεωφορείο και πούλμαν (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011) και δικαιώματα σιδηροδρομικών επιβατών (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007). Λόγω της πανδημίας του πολλές εταιρείες στον τομέα των μεταφορών αντιμετώπισαν μη βιώσιμες ταμειακές ροές και καταστάσεις εσόδων. Καθ `όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης, η Κομισιόν κατέστησε σαφώς σαφές ότι τα δικαιώματα των επιβατών παραμένουν σε ισχύ στο τρέχον άνευ προηγουμένου πλαίσιο και τα εθνικά μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας δεν πρέπει να τα μειώσουν.

Ενώ η Κομισιόν αξιολογεί επίσης την κατάσταση σε άλλα κράτη μέλη ζητώντας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων, η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν υιοθετήσει νομοθεσία που επιτρέπει στους αερομεταφορείς να προσφέρουν κουπόνια ως τη μόνη μορφή επιστροφής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ της επιστροφής χρημάτων και άλλων μορφών επιστροφής χρημάτων, όπως ένα κουπόνι. Εάν τους προσφερθούν κουπόνια, οι επιβάτες πρέπει να συμφωνήσουν με αυτήν τη λύση.

Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν τώρα δύο μήνες για να απαντήσουν στα επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλεόν η Κομισιόν ζητά από την Ελλάδα να εφαρμόσει σωστά την οδηγία 2010/75 / ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές. Η οδηγία θεσπίζει κανόνες που αποσκοπούν στην πρόληψη και τη μείωση των εκπομπών στον αέρα, το νερό και τη γη και στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την οδηγία, μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μια εγκατάσταση καύσης πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση παρέκκλισης χρόνου. Στην Ελλάδα, έχουν χορηγηθεί παρέκκλιση σε τρία εργοστάσια που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν να λειτουργούν για επιπλέον 32.000 ώρες, παρόλο που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Επιπλέον, για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα, η Ελλάδα τροποποίησε τη νομοθεσία της με τέτοιο τρόπο ώστε να μην συμμορφώνεται πλέον με την οδηγία. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη και μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, εάν - εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αιτιολογίας - η Ελλάδα δεν διορθώσει τη νομοθεσία της και θέσει το καθεστώς που εφαρμόζεται στο τρία εργοστάσια σύμφωνα με την οδηγία.

Τέλος η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία επειδή δεν υιοθέτησαν ένα εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα (Οδηγία του Συμβουλίου 2011 / 70 / Ευρατόμ), και έστειλε επίσης μια άλλη αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία επειδή δεν μετέφερε σωστά ορισμένες απαιτήσεις της ίδιας οδηγίας.

Ειδικότερα, απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση όλων των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στην επικράτειά τους, από την παραγωγή έως τη διάθεση. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία έως τις 23 Αυγούστου 2013 και να κοινοποιήσουν για πρώτη φορά τα εθνικά τους προγράμματα στην Επιτροπή έως τις 23 Αυγούστου 2015. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν τρεις μήνες να ενεργήσουν. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Στο στόχαστρο και η Κύπρος για τα οργανωμένα ταξίδια

Η Kομισιόν έστειλε σήμερα προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία επειδή δεν συμμορφώθηκαν με ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 (κανονισμός λιμενικών υπηρεσιών). Ο κανονισμός αποσκοπεί στην εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού στον λιμενικό τομέα, στην παροχή στους λιμενικούς φορείς ασφάλειας δικαίου και στη δημιουργία ενός κλίματος πιο ευνοϊκού για αποτελεσματικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Απαιτεί από τα κράτη - μέλη να προβλέψουν μια αποτελεσματική διαδικασία για τον χειρισμό των καταγγελιών και για να διασφαλίσουν ότι οι χρήστες και οι ενδιαφερόμενοι λιμένες ενημερώνονται σχετικά με την αρμόδια αρχή. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού. Κανένα από τα τέσσερα κράτη - μέλη δεν ανέφερε τη διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών, την αρμόδια αρχή ή τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις έως την καθορισμένη προθεσμία της 24ης Μαρτίου 2019. Αυτά τα κράτη μέλη έχουν πλέον τρεις μήνες για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον η Κομισιόν αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία, με την αιτιολογία ότι οι εθνικοί τους κανόνες παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές »και δικαιώματα των ταξιδιωτών.

Αυτά τα δέκα κράτη μέλη παραβιάζουν το άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302, την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Καθ `όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης, η Κομισιόν κατέστησε σαφώς σαφές ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών παραμένουν έγκυρα στο τρέχον άνευ προηγουμένου πλαίσιο και τα εθνικά μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας δεν πρέπει να τα μειώσουν.

Στις 13 Μαΐου 2020, η Κομισιόν εξέδωσε ειδική σύσταση για τα κουπόνια στο τρέχον πλαίσιο για να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη δημιουργία ελκυστικών, αξιόπιστων και ευέλικτων συστημάτων κουπονιών. Ωστόσο, σε αυτά τα δέκα κράτη - μέλη, εξακολουθούν να ισχύουν ειδικοί εθνικοί κανόνες για τα οργανωμένα ταξίδια που επιτρέπουν στους διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών να εκδίδουν κουπόνια, αντί για επιστροφή χρημάτων, για ακυρωμένα ταξίδια ή για να αναβάλουν την επιστροφή πέραν της περιόδου των 14 ημερών, όπως ορίζεται στην οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι επιβάτες έχουν, ωστόσο, το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ της επιστροφής χρημάτων και άλλων μορφών επιστροφής χρημάτων, όπως ένα κουπόνι.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να στείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία. Τα ενδιαφερόμενα κράτη - μέλη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων. Διαφορετικά, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

Η Κομισιόν ακόμη αποφάσισε σήμερα να στείλει αιτιολογημένες γνώμες σε επτά -ν κράτη μέλη που απέτυχαν να ενημερώσουν εν μέρει (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία και Ισπανία) ή εξ ολοκλήρου (Κύπρος, Πορτογαλία και Σλοβενία) σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή της τροποποιημένης οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων (οδηγία 2017/828 /ΕΕ). Η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Ισπανία κοινοποίησαν ορισμένα μέτρα που δηλώνουν ότι η μεταφορά της οδηγίας εξακολουθεί να είναι μερική, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Σλοβενία ​​δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς. Τα επτά κράτη - μέλη έχουν τώρα τρεις μήνες για να απαντήσουν στις αιτιολογημένες γνώμες και να προβούν στις σχετικές ενέργειες κοινοποιώντας την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία · Διαφορετικά, οι υποθέσεις μπορούν να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Τέλος η Κομισιόν ζητά από την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία ​​και τη Σουηδία να διασφαλίσουν ότι η εθνική τους νομοθεσία επιτρέπει όλες τις κατηγορίες φυσικών και νομικών προσώπων να ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να λάβουν διορθωτικά μέτρα για περιβαλλοντικές ζημίες.

ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ

Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη προβλέπει ότι η περιβαλλοντική ζημία μπορεί να προληφθεί ή να αποκατασταθεί, μεταξύ άλλων, παρέχοντας το δικαίωμα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να ζητήσουν από την αρμόδια αρχή να αποφασίσει σχετικά με (προληπτικά και) επανορθωτικά μέτρα που πρέπει να αναλάβει ο υπεύθυνος φορέας εκμετάλλευσης. Η οδηγία διασφαλίζει επίσης ότι οι οικονομικές συνέπειες της επανορθωτικής δράσης βαρύνουν τον οικονομικό φορέα που προκάλεσε την περιβαλλοντική ζημία.

Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει αποσαφηνίσει αυτό το δικαίωμα αλλά αυτά τα 16 κράτη - μέλη δεν έχουν καλύψει πλήρως όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες δικαιούχων. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή σε αυτά τα κράτη - μέλη, δίνοντάς τους τρεις μήνες για να διορθώσουν την κατάσταση.

Κοινοποιήστε το άρθροΣχόλια

Σχετικές ειδήσεις

United Airlines: Σε αναστολή το μισό προσωπικό

Πως μπορεί ένας "ενοχλητικός" επιβάτης σε πτήση να απαλλάξει μια αεροπορική από αποζημίωση

Ιταλία: Το πολιτικό μανιφέστο του Δημοκρατικού Κόμματος ενόψει των ευρωεκλογών