Το πρόγραμμα URBANFLUXES και η κλιματική αλλαγή

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Το πρόγραμμα URBANFLUXES και η κλιματική αλλαγή

Οι πόλεις μας γίνονται όλο και πιο ζεστές. Κτίρια, κλιματιστικά, κίνηση και βιομηχανικές δραστηριότητες εκπέμπουν θερμότητα που τροποποιεί την ενεργειακή ισορροπία των αστικών περιοχών, προκαλώντας σημαντικές συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

Πως μπορούμε να κάνουμε τις πόλεις πιο οικολογικά βιώσιμες;

Αυτήν την απάντηση αναζητά το URBANLUXES.

Το στοίχημα είναι σημαντικό. Να κάνουμε τις πόλεις μας πιο κατάλληλες για διαβίωση την εποχή της κλιματικής αλλαγής.

Ο ΟΗΕ προβλέπει ότι μέχρι το 2050 σχεδόν το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές. Αυτό καθιστά σημαντική την ανάγκη να παρακολουθήσουμε και να διαχειριστούμε τις αλλαγές στη θερμοκρασία, που παράγεται στις αστικές περιοχές.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης η περιβαλλοντική παρακολούθηση από το έδαφος γίνεται από διαφορετικούς μετεωρολογικούς σταθμούς, εγκατεστημένους σε διάφορα σημεία της πόλης.

Αυτά τα συστήματα έχουν επίσης δοκιμαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος σε μια πλήρως αστικοποιημένη πόλη, όπως είναι το Λονδίνο, αλλά και μια πόλη που χρησιμοποιεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας για τη θέρμανση όπως η Βασιλεία, στην Ελβετία.

Το URBANFLUXES ερευνά σε βάθος τη θερμότητα των πόλεων συνδυάζοντας επιτόπιες μετεωρολογικές μετρήσεις με φανταστικές, από τους δορυφόρους που παρακολουθούν τη Γη, μέσω του προγράμματος Κοπέρνικος.

Η ταχύτητα θερμότητας στις πόλεις είναι υψηλότερη από τη μέση παγκόσμια θερμότητα και ειδικά κατά τη διάρκεια των καυσώνων αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ανθρώπινη θνησιμότητα.

Αυτή η μέθοδος μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε οποιαδήποτε πόλη.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις μελέτες, οι τοπικές κοινότητες μπορεί να είναι σε θέση να στηρίξουν βιώσιμες στρατηγικές ανάπτυξης που επικεντρώνονται στην άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής.