Έκτακτη είδηση
More about this topic

Partner: Copernicus

More articles

Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία παροχής προγνώσεων γύρης βάσει παρατηρήσεων σχεδόν πραγματικού χρόνου
Έκθεση για το Κλίμα της Ευρώπης του 2018: Μια χρονιά με ακραίες καιρικές μεταπτώσεις
Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.