Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Energy@school: Το σχολικό πρόγραμμα εξοικοινόμησης ενέργειας
41 σχολεία σε επτά κράτη της Κεντρικής Ευρώπης συμμετέχουν σ' αυτό το πρόγραμμα κατά της ενεργειακής σπατάλης