Γαλλία - Ιταλία υπέγραψαν «υπερ-συνθήκη» συνεργασίας

Γαλλία - Ιταλία υπέγραψαν «υπερ-συνθήκη» συνεργασίας

Πρόκειται για Συνθήκη με έντεκα κεφάλαια, η οποία αφορά, μεταξύ των άλλων, τους τομείς της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής, του πολιτισμού, της βιομηχανικής συνεργασίας, των νέων τεχνολογιών, αλλά και την συνεργασία για την επίλυση προβλήμάτων στην Αφρική και στην Μεσόγειο

Τα τελευταία μας βίντεο