Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για την Υγεία και η ανταλλαγή δεδομένων ασθενών

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για την Υγεία και η ανταλλαγή δεδομένων ασθενών

Σε συνεργασία με The European Commission

Πώς θα προστατεύσουμε τα δεδομένα υγείας των πολιτών και θα τα χρησιμοποιήσουμε για ερευνητικά προγράμματα; Θα μάθουμε πώς ο μελλοντικός Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για την Υγεία θα διαχειρίζεται την ασφάλεια και την πρόσβαση

Τα τελευταία μας βίντεο