Τα σπάνια νοσήματα και η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας

Τα σπάνια νοσήματα και η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας

Σε συνεργασία με The European Commission

Τα σπάνια νοσήματα δεν βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας. Η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας μπορεί να βελτιώσει τη φροντίδα και τις θεραπείες.

Τα τελευταία μας βίντεο