Δανία: Ασθενείς παρακολουθούν την εξέλιξη των νοσημάτων τους και υποβάλλουν αναφορές σε νοσοκομεία

Βίντεο. Δανία: Ασθενείς παρακολουθούν την εξέλιξη των νοσημάτων τους και υποβάλλουν αναφορές σε νοσοκομεία

Σε συνεργασία με The European Commission

Χάρη σε ερωτηματολόγια, οι ασθενείς καταγράφουν τις απόψεις τους για την εξέλιξη των χρόνιων νοσημάτων τους, υποβάλλοντας οι ίδιοι αναφορές στα νοσοκομεία και τους γιατρούς που τους περιθάλπουν

Τα τελευταία μας βίντεο