Τι περιλαμβάνει η συμφωνία για το Brexit

Access to the comments Σχόλια
Από Euronews
Τι περιλαμβάνει η συμφωνία για το Brexit

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία για το  Brexit μεταξύ της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασιλείου;

Σύμφωνα με τον Μισέλ Μπαρνιέ,τον διαπραγματευτή της Ε.Ε. για το Brexit:

1.« Η Βόρειος Ιρλανδία θα παραμείνει ευθυγραμμισμένη με ένα περιορισμένο σύνολο κανόνων της ΕΕ. Κυρίως σε σχέση με τα εμπορεύματα».

Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στη Βόρεια Ιρλανδία θα ελέγχονται όπως όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.Δεν θα υπάρξουν έλεγχοι για τα εμπορεύματα που διασχίζουν τα σύνορα. Οποιαδήποτε συνοριακή υποδομή θεωρείται ότι παραβιάζει τη συμφωνία Ειρήνης της Μεγάλης Παρασκευής

2."Η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει στο τελωνειακό έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου και θα ωφεληθεί από τη μελλοντική εμπορική πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου.Η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει επίσης σημείο εισόδου στην ενιαία μας αγορά».

Η Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να χρεώνει τις επιχειρήσεις που εισάγουν στην επικράτειά τους αγαθά που προορίζονται να καταλήξουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει έλεγχος πέρα από τα σύνορα.

Όπως αναφέρει η Δρ Γιόελ Γκρόγκαν, λέκτορας ευρωπαϊκού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Μίντλσεξ:«Η Βόρεια Ιρλανδία απομακρυνεται από το τελωνειακό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτό δημιουργεί πρόσθετα βάρη στο σύστημα της Βόρειας Ιρλανδίας».

3.«Εργαζόμαστε πάνω στο θέμα του ΦΠΑ».

Η Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να επιβάλει τον ΦΠΑ της ΕΕ, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο θα εισπράξει αυτόν τον φόρο. Αυτό σημαίνει ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει ουσιαστικά σε εναρμονιση με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με το θέμα αυτό.

4.«Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Βόρειας Ιρλανδίας θα είναι σε θέση να αποφασίσουν εάν θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βόρεια Ιρλανδία ή όχι».