Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Εκθέματα από τον Δρόμο του Μεταξιού στο Πεκίνο
Συνεργασία του Εθνικού Μουσείου της Κίνας με το Μουσείο Χιραγιάμα Ίκουο - «Δρόμος του Μεταξιού»