Το μέλλον της σοκολάτας μετά την πανδημία

Το μέλλον της σοκολάτας μετά την πανδημία

Σε συνεργασία με

Η αξία του κλάδου της σοκολατοποίας προβλέπεται να ξεπεράσει τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2028

Τα τελευταία μας βίντεο