ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο της Fed αλλά επίκειται αύξησή του

Μειώθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αλλά παραμένει πολύ πάνω από τον στόχο

Τα τελευταία μας βίντεο