Πολωνία: Μια χώρα βαθιά εξαρτημένη από τον άνθρακα

Πολωνία: Μια χώρα βαθιά εξαρτημένη από τον άνθρακα

Παρά την κλιματική αλλαγή και την παγκόσμια υπερθέρμανση, η Πολωνία δεν φαίνεται να μπορεί να απεξαρτηθεί από τον άνθρακα και να κάνει χρήση άλλων πηγών ενέργειας

Τα τελευταία μας βίντεο