Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Τι χρειάζεται ένας υπερυπολογιστής για να λειτουργεί καλά;
Ο επικεφαλής του κέντρου υπερυπολογισμών της Τσεχίας μας εξηγεί πώς λειτουργεί το δικό τους κέντρο