Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

LfC: Εμφυτεύματα και εργαλεία για την σπονδυλική στήλη
Η πολωνική εταιρία έχει δημιουργήσει πάνω από 400 καινοτόμα προϊόντα που συνδέονται με την σπονδυλική στήλη