Περιοχή Ζουεντρεχτ της Αμβέρσας

Μόλυνση για πάντα σε περιοχή του Βελγίου

«Αιώνιοι ρύποι» απειλούν τις ζωές των κατοίκων της φλαμανδικής περιοχής Ζουεντρεχτ. Τι λένε οι κάτοικοι, τι απαντά η εταιρεία.

Τα τελευταία μας βίντεο