Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Down to ten: Συσκευή μετρά τους ρύπους των εξατμίσεων των οχημάτων
Το ευρωπαϊκό πρότζεκτ για καθαρότερα αυτοκίνητα και καθαρότερη ατμόσφαιρα υλοποιείται στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο