Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Πώς λειτουργούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ε.Ε.;
Ο τρόπος που λειτουργούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της Ε.Ε. και ο στόχος τους