Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

«Officine Garibaldi»: Η νέα ψηφιακή βιβλιοθήκη της Πίζας
Μια πρωτοποριακή ψηφιακή βιβλιοθήκη έχει αλλάξει ριζικά την εικόνα της ιταλικής πόλης