Οι δημογραφικές προκλήσεις στην Ευρώπη λόγω της γήρανσης του πληθυσμού

Οι δημογραφικές προκλήσεις στην Ευρώπη λόγω της γήρανσης του πληθυσμού

Σε συνεργασία με The European Commission

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει δημογραφική κρίση και αναζητά τρόπους διαχείρισής της

Τα τελευταία μας βίντεο