Βίντεο

Παραλίμνι: Ειδικές ράμπες και υποδομές για να μπαίνουν στη θάλασσα άτομα με μειωμένη κινητικότητα