Δράσεις και πολιτικές για την αύξηση του πληθυσμού των χελιών στην Ευρώπη

Δράσεις και πολιτικές για την αύξηση του πληθυσμού των χελιών στην Ευρώπη

Σε συνεργασία με The European Commission

Για εκατομμύρια χρόνια, τα χέλια μεταναστεύουν από τον Ατλαντικό Ωκεανό στα ευρωπαϊκά ποτάμια και μετά γυρίζουν πίσω. Σήμερα ο πληθυσμός τους στην Ευρώπη έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά. Επιστήμονες, ο κλάδος, ΜΚΟ και κρατικές αρχές συνεργάζονται για την ανάκαμψη του είδους στην Ευρώπη.

Τα τελευταία μας βίντεο