Ειδικές σφαίρες μετατρέπουν το ακατάλληλο νερό σε πόσιμο, μέσω ηλιακής απόσταξης

Ειδικές σφαίρες μετατρέπουν το ακατάλληλο νερό σε πόσιμο, μέσω ηλιακής απόσταξης

Σε συνεργασία με The European Commission

Περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε ασφαλές, πόσιμο νερό. Ειδικές σφαίρες μετατρέπουν το ακατάλληλο νερό σε πόσιμο, μέσω της ηλιακής απόσταξης.

Τα τελευταία μας βίντεο