Δανία

Δανία: Μουσειακή έκθεση με ευρήματα από ερασιτέχνες αρχαιολόγους

Πρόκειται για χρήστες ανιχνευτών μετάλλων που παραδίδουν τα ευρήματά τους σε μουσεία στη Δανία

Τα τελευταία μας βίντεο