Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Τέμπη: Οι αλλαγές δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση των έργων
Αύξηση της κυκλοφορίας και της ασφάλειας οδήγησης, μείωση των ατυχημάτων αλλά και του χρόνου ταξιδιού είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα από το μεγάλο οδικό έργο στην κοιλάδα των Τεμπών