Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση
Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνεται και ένας από τους βασικούς λόγους είναι η αβεβαιότητα και οι εμπορικές εντάσεις
Διαβάστε όλο το άρθρο

περισσότερα από Ειδήσεις