Κωνσταντίνος Παρθένης

Η οραματική ζωγραφική του Κωνσταντίνου Παρθένη μέσα από μια μεγάλη αναδρομική στην Εθνική Πινακοθήκη

Πάνω από 220 ζωγραφικά έργα, σχέδια και τεκμήρια σκιαγραφούν την πορεία και την εξέλιξη του έργου του Έλληνα δημιουργού

Τα τελευταία μας βίντεο