Βίντεο

Εικόνα από την παρουσίαση του στρατού της Ν. Κορέας