Η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το παιδί: Το περιεχόμενο και οι στόχοι της πρωτοβουλίας της Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το παιδί: Το περιεχόμενο και οι στόχοι της πρωτοβουλίας της Ε.Ε.

Σε συνεργασία με The European Commission

Εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη κινδυνεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η Ε.Ε. έχει μια πρωτοβουλία που ονομάζεται Εγγύηση για τα παιδί, η οποία στοχεύει στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας. Οι εθνικές κυβερνήσεις μόλις υπέβαλαν τα σχέδια δράσης τους για το πώς θα το επιτύχουν.

Τα τελευταία μας βίντεο