Το euronews δεν είναι διαθέσιμο στον Internet Explorer. Ο συγκεκριμένος browser δεν είναι ενημερωμένος από την Microsoft και δεν ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Χρησιμοποιήστε κάποιον άλλο φυλλομετρητή, όπως Edge, Safari, Google Chrome ή Mozilla Firefox.
Έκτακτη είδηση

Βίντεο

Πώς κατάφερε η Ταϊλάνδη να πολεμήσει την παράνομη αλιεία
Ο εκπρόσωπος της OceanMind μιλά για τις προσπάθειες της Ταϊλάνδης σε αυτό τον κρίσιμο για την οικονομία της χώρας τομέα